Hej och hå, Klara här med ett nytt yogaord! Idag är det yogans eget språk som vi tittar närmare på.

Sanskrit är ett uråldrigt språk från Indien. Det är även yogans språk och yogafilosofins texter är alla ursprungligen skrivna på sanskrit. Alla klassiska yogapositioner har sanskritnamn och heter något med –asana på slutet (som betyder just position). Som tur är finns det människor världen över som har översatt de gamla texterna om yogans tradition och filosofi så även vi vanliga dödliga icke-sanskrittalande kan ta del av yogans klokhet och kunskap.