Idag är världsdagen för social rättvisa instiftad av FN med syfte är att erkänna vikten av att bekämpa fattigdom, uteslutning och arbetslöshet. Jag tänker att social rättvisa borde vara självklart om vi vill leva i en värld med jämlikhet, solidaritet och respekt för mångfald. Det finns många kopplingar till yogans filosofi och dess 8 grenar. Yama, den första grenen, handlar om att leva på ett värdigt sätt och bemöta sin omgivning med respekt. Yoga är inte flummigt, yoga är självklart.