Yoga handlar om att öva, öva och så öva lite till. På vaddå tänker du kanske nu? Jo, de färdigheter du vill förfina och de egenskaper du vill utveckla. Att utöva yoga gör att jag lär mig saker om mig själv. För min reaktion i olika yogapositioner är ofta en spegling av min reaktion i olika situationer i vardagen. För min del handlar yoga om att träna på att vara närvarande, ”här och nu” ni vet, istället för överallt och ingenstans. Jag vill även stärka kroppen inifrån och träna mitt tålamod (handen upp du som också vill ha bättre tålamod). När jag yogar övar jag mig på att stå stadigt på jorden oavsett vilka utmaningar livet ger.